Varen met Berkelzompen

Almen - Borculo - Eibergen - Lochem

  • Borculo
  • Eibergen
  • Lochem
  • Almen
vorige volgende

Login Form

Berichten

Koos en Thea
fam.
zondagavond 22-7-2018 hebben we een prachtige avondvaart met de Jappe gemaakt vanuit Borculo. De zonsondergang was schitterend, de schipper en bootsman enthousiast. Onder het genot van een kopje koffie en later nog een borreltje en een hapje hebben we van de 1e tot de laatste minuut genoten. Waarvoor hartelijk dank ! Hulde aan alle vrijwilligers van de Berkelschippers
Weikamp
Tour am 31.05.18 in Borculo
Vielen Dank für die schöne Tour. Alles war perfekt organisiert. Die Skipper haben es sehr informativ und interessant gestaltet. Die Informationen waren extra für uns auf deutsch. Auch das anschliessende Kaffee trinken war perfekt vorbereitet. Die Buchung über die Touristeninfo war sehr einfach. Danke für den netten email Kontakt.
Rick
Heerlijke vaart gehad tijdens onze bruiloft
Hoi hoi We hebben gisteren een super lekkere (huwelijks)vaart in Borculo gehad. En daar hielp dat het super lekker weer was ook een handje aan mee natuurlijk. En de schippers wil ik zeker nog via deze weg bedanken. Dus bedankt Jan en Ed. En de fotograaf bedankt. Groetjes van Anneke en Rick. Borculo, 17 april 2018

Bezoekers

Stichting "De Berkelzomp" is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).                           
Onderstaand een overzicht van de gegevens en activiteiten van de stichting.

NAAM                  :       Stichting "DE BERKELZOMP"

Adres                  :          Onieskamp 9, 7271 RH, BORCULO

Website              :           www.stichtingberkelzomp.nl


E-mail                :           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon             :           0545 221358

RSIN nummer     :           812 82 86 65

IBAN/rek. nr.      :           NL 71 RABO 0309 10 97 44

BESTUUR            :           Bertil van Lith, voorzitter  
                                      Ronald Weenk, secretaris            
                                      Bonne Buls, penningmeester   
                                      Joost Dijksman, lid    
                                      Henk Dibbelink, lid
                                      Ben Banning, lid     
                                      Hans Nieboer, lid                                                                                                                                                                                                 

DOELSTELLING  :             1.          De stichting heeft ten doel:                                                                                                                  
a.           aan de hand van vervaardigde reconstructietekeningen een Berkelzomp te bouwen, te
              beheren en in stand te houden;                                                                                                          
b.           de herinnering aan de scheepvaart op de Berkellevend te houden;                                      
c.           de Berkelzomp te gebruiken als basis voor het onder aandacht brengen van een stuk
              levende historie van de vroegere betekenis  van het vervoer over de moeilijk bevaarbare
              Berkel en de daarmee samenhangende ontwikkelingen, gekoppeld aan het heden;                                    
d.           een zo groot mogelijk traject op de Berkel te realiseren;
                                 
e.           het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
              verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

                                       2.           De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a.            de Berkelzomp overal in te zetten daar waar de aanwezigheid om redenen van
               historische, educatieve, promotionele en financiële aard gewenst, dan wel zinvol is;
         
b.           waardevolle attributen en bescheiden betreffende de historie van de zomp te verzamelen
              enten toon te stellen;
                                                                                                                       
c.            het uitgeven van boeken en geschriften.


BELEIDSPLAN    :

Continuiteit van het varen met de zompen in Almen, Borculo, Eibergen en Lochem door het inzetten van de zompen voor toerisme en educatieve activiteiten. Hierbij is het op peil houden van kennis over de Berkel en omgeving bij de vrijwillige schippers een voortdurend punt van aandacht. Scholing van nieuwe schippers vindt jaarlijks plaats.

Het tijdig onderhouden van de zompen en de botenhuizen is een vast onderdeel van de jaarlijkse activiteiten. Dit onderhoud wordt zoveel mogelijk in eigen beheer door de vrijwilligers uitgevoerd. Groot onderhoud wordt uitbesteed aan professionele bedrijven.
Voor het groot onderhoud aan de zompen en gebouwen is een voorziening getroffen. Hiermee wordt voorkomen dat dit soort onderhoud de jaarlijkse exploitatie sterk beïnvloed.
Voor zover dit nodig is werft de Stichting gelden voor de noodzakelijke investeringen door een beroep te doen op bedrijven, fondsen en overheidsinstellingen.
Het vermogen van de Stichtingh is besteed aan de gebouwen, inventaris en zompen. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen voor het groot onderhoud, zoals hiervoor reeds is vermeld.
In 2018 en 2019 zullen alle electrische motoren van de zompen worden vervangen. Voor zover dit mogelijk is, wordt er jaarlijks een substantieel deel van het positieve resultaat toegevoegd aan de voorziening voor de vervanging van Berkelzompen.

ACTIVITEITEN: verslag van de activiteiten in 2017

De belangrijkste activiteit is het varen met de zompen met als thema “Beleef de Berkel” in Almen, Borculo, Eibergen en Lochem met toeristische en educatieve programma’s. Hierbij is samenwerking met de VVV en Toeristische Informatie Punten van groot belang.

Het jaar 2017 is voor het varen met de Berkelzompen, mede door de weersomstandigheden, minder succesvol geweest dan in 2016. Het plegen van onderhoud aan de zompen en de gebouwen is in belangrijke mate verricht door de vrijwilligers.
Mede door het ontvangen van een gift van € 10.000,00 kunnen de verouderde motoren in 2018 en 2019 worden vervangen.

BELONINGSBELEID:        

De bestuurders en medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

  FINANCIËN

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Balans per 31 december 2017 

 

ACTIVA

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 


Vaste activa
 

 Vermogen  

 


Gebouwen

   158.022  


Eigen vermogen

                   214.147  

 


Vlottende activa
 


Voorzieningen
 

 


Zompen

         400
 

 Groot onderhoud gebouwen                      10.000  

 

Inventaris/goederen                                  16.634  

Groot onderhoud zompen
                     15.000
 

Nog te ontvangen                                   
Vervangingsreserve zompen
                     18.000
 


Liquide middelen
 

Bestemmingsreserve motoren  10.000  

 


Kas
                       680  

 

 

Bank                                  91.411  

 

 

                         267.147

 

 

                                    267.147

 
 

Staat van baten en lasten 2017 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Onkosten schippers

 

                    13.099

 

Verkopen via VVV/TIB                      41.474  

 


Verzekeringspremies algemeen
                                      5.922  


Verkopen overige
                     43.345  

 


Exploitatie gebouwen
                                    12.888  

Rente bank                            87  

 


Exploitatie zompen
                                    12.362  

 Schenking                      10.000  


Bestuurskosten
      1.318

Opleidingskosten

      1.226
 


Overige kosten
                                      2.149  

 

 


Verkoopkosten
                                      2.134  

 

 


Inkopen
                                    15.992  

 

 

Fiscale aftrek vrijwilligers                                     17.920  

 

 


Afschrijvingen
                                      9.019  

 

Resultaat          877
    94.906      94.906


Toelichting Balans: 

Op de gebouwen wordt jaarlijks afgeschreven tot de (fiscale) restwaarde.
Op de zompen en de inventaris wordt jaarlijks afgeschreven.
De tegoeden in kas en bank zijn direct opvraagbaar.
Het vermogen bestaat uit Eigen Vermogen en de Voorzieningen.

Toelichting Staat van baten en lasten: 

De uitgaven spreken voor zich. In 2017 is door de vrijwilligers in totaal 2460 uur arbeid verricht. 
Het resultaat is na aftrek van de post "Fiscale aftrek vrijwilligers" € 877,00 positief.
De ontvangsten worden verkregen door verkopen via TIB, VVV en door de activiteiten van de 4 schippersgroepen.