Varen met Berkelzompen

Almen - Borculo - Eibergen - Lochem

  • Borculo
  • Lochem
  • Eibergen
  • Almen
vorige volgende

Login Form

Berichten

Hetty
heerlijk gevaren rond Almen
vandaag een tocht gemaakt met schipper Heinz en collega over de Berkel in en rond Almen. Dit was echt genieten wat een rust en wat een prachtige omgeving.
Angela Holtslag
Woeste Willem
Vandaag een ontzettend leuke Woeste Willem boot tochtje gehad met de Berkelzomp in Lochem!! Ondanks de regen hebben de kinderen genoten! De schippers van de Berkenzomp Ente vertelden en speelden het verhaal van Woeste Willem prachtig. Een echte aanraden voor kinderfeestjes!!
Jolande van der Hert
2 Amsterdammertjes en 1 New Sealander!!!
Mijn moeder en ik hebben erg genoten van de boottrip over de Berkel in een zomp!!! Aangezien mijn moeder en ik slecht ter been zijn, was een vaartocht een mooi alternatief. De vertelkunst van de ene schipper zal ik niet gauw vergeten. De stuurmanschipper trouwens ook niet hoor. Het was zeer aangenaam om naar het hele verhaal te luisteren. Jullie hebben mijn moeders 80ste verjaardag een leuke glans...

Bezoekers

Stichting "De Berkelzomp" is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).                           
Onderstaand een overzicht van de gegevens en activiteiten van de stichting.

NAAM                  :       Stichting "DE BERKELZOMP"

Adres                  :          Onieskamp 9, 7271 RH, BORCULO

Website              :           www.stichtingberkelzomp.nl


E-mail                :           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon             :           0545 221358

RSIN nummer     :           812 82 86 65

IBAN/rek. nr.      :           NL 71 RABO 0309 10 97 44

BESTUUR            :           Bertil van Lith, voorzitter  
                                      Ronald Weenk, secretaris            
                                      Bonne Buls, penningmeester   
                                      Joost Dijksman, lid    
                                      Henk Dibbelink, lid
                                      Ben Banning, lid     
                                      Hans Nieboer, lid                                                                                                                                                                                                 

DOELSTELLING  :             1.          De stichting heeft ten doel:                                                                                                                  
a.           aan de hand van vervaardigde reconstructietekeningen een Berkelzomp te bouwen, te
              beheren en in stand te houden;                                                                                                          
b.           de herinnering aan de scheepvaart op de Berkellevend te houden;                                      
c.           de Berkelzomp te gebruiken als basis voor het onder aandacht brengen van een stuk
              levende historie van de vroegere betekenis  van het vervoer over de moeilijk bevaarbare
              Berkel en de daarmee samenhangende ontwikkelingen, gekoppeld aan het heden;                                    
d.           een zo groot mogelijk traject op de Berkel te realiseren;
                                 
e.           het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
              verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

                                       2.           De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a.            de Berkelzomp overal in te zetten daar waar de aanwezigheid om redenen van
               historische, educatieve, promotionele en financiële aard gewenst, dan wel zinvol is;
         
b.           waardevolle attributen en bescheiden betreffende de historie van de zomp te verzamelen
              enten toon te stellen;
                                                                                                                       
c.            het uitgeven van boeken en geschriften.


BELEIDSPLAN    :

Continuiteit van het varen met de zompen in Almen, Borculo, Eibergen en Lochem door het inzetten van de zompen voor toerisme en educatieve activiteiten. Hierbij is het op peil houden van kennis over de Berkel en omgeving bij de vrijwillige schippers een voortdurend punt van aandacht.

Het tijdig onderhouden van de zompen en de botenhuizen is een vast onderdeel van de jaarlijkse activiteiten. Dit onderhoud wordt zoveel mogelijk in eigen beheer door de vrijwilligers uitgevoerd.

ACTIVITEITEN: verslag van de activiteiten in 2016

De belangrijkste activiteit is het varen met de zompen met als thema “Beleef de Berkel” in Almen, Borculo, Eibergen en Lochem met toeristische en educatieve programma’s. Hierbij is samenwerking met de VVV en Toeristische Informatie Punten van groot belang.

Het jaar 2016 is voor het varen met de Berkelzompen succesvol geweest. Extra onderhoud moest worden gepleegd aan enkele zompen. Het plegen van onderhoud aan de zompen en de gebouwen is in belangrijke mate verricht door de vrijwilligers. In 2016 zijn investeringen gedaan in het aanschaffen van 2 reserve motoren en is er een verwarmingsinstallatie aangelegd in de Zompenloods in Borculo.

BELONINGSBELEID:        

De bestuurders en medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

  FINANCIËN

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Balans per 31 december 2016 

 

ACTIVA

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 


Vaste activa
 

 Vermogen  

 


Gebouwen

   160.274  


Eigen vermogen

                   213.352  

 


Vlottende activa
 


Voorzieningen
 

 


Zompen

         400
 

 Groot onderhoud gebouwen                      10.000  

 

Inventaris/goederen                                  19.661  

Groot onderhoud zompen
                     15.000
 

Nog te ontvangen                                   2.299
Vervangingsreserve zompen
                     10.000
 


Liquide middelen
 

 

 


Kas
                       673  

 

 

Bank                                  65.045  

 

 

                         248.352

 

 

                                    248.352

 
 

Staat van baten en lasten 2016 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Onkosten schippers

 

                    7.269

 

Verkopen via VVV/TIB                      42.001  

 


Verzekeringspremies algemeen
                                  5.856  


Verkopen overige
                     46.479  

 


Exploitatie gebouwen
                                 12.124  

Rente bank                          304  

 


Exploitatie zompen
                                 16.557  

        

 


Overige kosten
                                  3.478  

 

 


Verkoopkosten
                                  1.622  

 

 


Inkopen
                                 15.307  

 

 


Fiscale aftrek vrijwilligers
                                 19.680  

 

 


Afschrijvingen
                                  6.313  

 

 


Resultaat

         578

 

 

 

              88.784          

 

                                                88.784                          


Toelichting Balans: 

Op de gebouwen wordt jaarlijks afgeschreven tot de (fiscale) restwaarde.
Op de zompen en de inventaris wordt jaarlijks afgeschreven.
De tegoeden in kas en bank zijn direct opvraagbaar.
Het vermogen bestaat uit Eigen Vermogen en de Voorzieningen.

Toelichting Staat van baten en lasten: 

De uitgaven spreken voor zich. In 2016 is door de vrijwilligers in totaal 2460 uur arbeid verricht. 
Het resultaat is na aftrek van de post "Fiscale aftrek vrijwilligers" € 578,00 positief.
De ontvangsten worden verkregen door verkopen via TIB, TIP, VVV en door de activiteiten van de 4 schippersgroepen.